Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Reliszko

ur. w 1959 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Janina Reliszko z d. Górnik, zatrudniona w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała swojej działalności opozycyjnej, zajmowała się m. in. kolportażem ulotek antysocjalistycznych. 24 marca 1982 r. została zatrzymana w trakcie naklejania na wystawę sklepową ulotki o treści „Solidarność Zwycięży”. W wyniku przeszukania zarekwirowano u niej także ulotkę „Gniazdo wronie – szopka satyryczna”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z 10 maja 1982 r. skazał Panią Janinę Reliszko z d. Górnik na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzono ją w Zakładzie Karnym w Fordonie w Bydgoszczy. Podczas odbywania kary kilkukrotnie podejmowała głodówki protestacyjne. Wolność odzyskała 2 grudnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN