Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurzępa Piotr

Piotr Antoni Kurzępa

ur. w 1937 roku w m. Noryszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie PKP Zamość. Był także aktywnym działaczem MKZ Zamość. W dniu 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 87/81 wydanej przez Komendanta KWMO Zamość na mocy art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 r. Osadzony w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie, Włodawie i Ośrodku dla Internowanych w Kwidzynie. Internowanie uchylono 18.06.1982 r. Po zwolnieniu z internowania powrócił do Zamościa gdzie rozpoczął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem odbudowy tych struktur i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  przy Dyrekcji Linii Hutniczej Szerokotorowej w Zamościu. Zaangażowany był w kolportaż literatury bezdebitowej oraz ulotek na terenie Zamościa. Z powodu prowadzenia działalności politycznej i kontakty z działaczami związkowymi z terenu woj. zamojskiego i terenu całego kraju był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie przez SB, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i przesłuchiwany. W 1988 roku podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, zaś 08.02.1989 r. został wiceprzewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w Zamościu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN