Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Marian Piesiak

ur. w 1954 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Andrzej Marian Piesiak od września 1980 r., działał w NSZZ „Solidarność”. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Jeleniej Górze, wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Województwa Jeleniogórskiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Jelenia Góra. We wrześniu i październiku 1981 r. był delegatem na II turę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a następnie został członkiem Komisji Krajowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 r. do 8 grudnia 1982 r., był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w: Strzebielinku, Kamiennej Górze, Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie. 
W latach 1983-1986 był współorganizatorem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze oraz współorganizatorem i przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Jelenia Góra. W latach 1986-1989 był członkiem Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarności” Regionu Jelenia Góra. 
W okresie 1983-1989 Pan Andrzej Piesiak był również członkiem Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. W 1989 r. był przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze oraz członkiem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jeleniej Górze i kandydatem „Solidarności” do Senatu. 
W latach 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany, rewidowany, przesłuchiwany i karany grzywnami.
Po wyborach czerwcowych w latach 1989-1991 był senatorem PRL/RP. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej