Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbiński Jerzy

Jerzy Roman Wierzbiński

ur. w 1951 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
W latach 80. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”. W 1980 r. był jednym ze współinicjatorów utworzenia struktur Związku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Starachowicach, gdzie m.in. zasiadał (jako członek) w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność”. Od września 1981 r. był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach, delegatury w Starachowicach. Współredagował wydawane przez „Solidarność” w Starachowicach pismo „Wolne Słowo”. Był zaangażowany w organizację pomocy rodzinom osób represjonowanych. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w akcjach ulotkowych, drukował oraz kolportował bibułę i prasę niezależną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN