Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kielian Władysław

Władysław Kielian

ur. w 1952 roku w m. Gorzków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na wydziale Walcowni Drobnej Huty im. Lenina. W dniach 13-16 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego w Hucie. Organizował Fundusz Solidarnej Pomocy Pracowniczej na swoim wydziale, mający na celu zbieranie składek z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg dla pracowników. W miejscu pracy kolportował wydawnictwa bezdebitowe m.in. pisma: „Hutnik” i „Nowohucki Biuletyn Solidarności”. W marcu 1988 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w HiL, jako reprezentant swojego wydziału. Strajk rozpoczął się 26 kwietnia 1988 r., 5 maja przeprowadzono pacyfikację zatrzymując członków Komitetu Strajkowego. 6 maja 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń wymierzyło mu karę jednego miesiąca aresztu oraz obciążyło kosztami postepowania w wysokości 1 tysiąca złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa wstrzymano wykonanie orzeczenia. Po zwolnieniu z aresztu w dniu 17 maja 1988 r., podczas spotkania w kościele w Krakowie, został wybrany członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego HiL. Celem tego komitetu było odtworzenie legalnej działalności NSZZ „Solidarność" na ternie Kombinatu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej