Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Węgorowski Czesław

Czesław Mieczysław Węgorowski

ur. w 1936 roku w m. Podole k. Bełżyc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Czesław Węgrowski prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat .70 i .80. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność”, członkiem Komisji Zakładowej ,,S’’, uczestnikiem strajków, kolporterem oraz organizatorem pomocy dla innych opozycjonistów.
Jako pracownik Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w grudniu 1970 roku oraz w styczniu 1971 roku brał udział w strajkach na terenie zakładu pracy. Latem 1980 roku wstąpił do ,,Solidarności’’. Ponownie w strajkach wziął udział w sierpniu 1980 i w grudniu 1981 roku. 
Po 13.12.1981 przeszedł do struktur podziemnej ,,S’’. Od 1982 do 1989 był nieprzerwanie członkiem nielegalnej Komisji Zakładowej ,,S’’. Jednocześnie zaangażował się w kolportaż podziemnych czasopism ,,Grot’’, książek oraz innych materiałów bezdebitowych. W 1987 roku został współorganizatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S’’. 
W związku ze swoją działalnością opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności