Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Masłowski

ur. w 1933 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych PAN w Krakowie (m. in. kierownik Pracowni Analiz Zawartości Prasy, członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze”.) Jesienią 1980 r. współorganizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związany z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Współtwórca podziemnego pisma „Na Stronie” w 1982 r.
Inicjator powstania w 1983 r. podziemnego drugoobiegowego wydawnictwa PAP – Polowe Archiwum Prasowe. Redaktor naczelny wydawanych przez kierowane przez niego wydawnictwo tygodnika „Mała Polska” oraz ukazującego się w latach 1984-85 miesięcznika „Archiwum Współczesne”. Działalnością wydawnictwa kierował do śmierci w dniu 24 kwietnia 1986 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków