Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Feliks Draus

ur. w 1937 roku w m. Sędziszów Małopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Stanisław Feliks Draus pracował jako kierownik produkcji w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Krasnem. Od 1980 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy oraz działał w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontaktował się z innymi działaczami związkowymi i w ocenie funkcjonariuszy SB ze względu na swą postawę i wypowiedzi negatywnie wpływał politycznie na współpracowników. W celu ograniczenia tego wpływu został przeniesiony na stanowisko kierownika laboratorium. Tej funkcji został pozbawiony w 1986 r. po rezygnacji podległych mu pracowników z przynależności do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 1987 r. aktywnie działał w komitecie budowy kościoła w miejscowości Krasne podejmując starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Uczestniczył również w uroczystościach patriotyczno-religijnych, między innymi w obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich oraz dożynkach diecezjalnych. W 1989 r. był zaangażowany w reaktywację struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
W ramach kontroli operacyjnej funkcjonariusze SB odbywali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Próbowano skłonić go do zaprzestania kontaktów z innymi działaczami „Solidarności” oraz zmiany poglądów. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN