Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowaczyk Kazimierz

Kazimierz Nowaczyk

ur. w 1952 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Kazimierz Nowaczyk, pracownik naukowy w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Gdańskim, w dniu 11.05.1982 r. został zatrzymany podczas rozlepiania ulotek nawołujących do demonstracji w dniu 13.05.1982 r. Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 12.05.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a od dnia 21.06.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Dnia 14.07.1982 r. Komendant Wojewódzki MO w Gdańsku uchylił decyzję o internowaniu Pana Kazimierza Nowaczyka, który został zwolniony w dniu 19.07.1982 r.        
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej