Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kulis Mariusz
Mariusz Kulis
ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

Mariusz Kulis uczestniczył w dniu 3 maja 1982 r. w manifestacji i zajściach ulicznych na terenie Gdańska. Od 11 maja do 2 lipca 1982 r. internowany w ZK w Iławie i ZK w Kwidzynie. W okresie od 12 czerwca do 17 grudnia 1982 r. był tymczasowo aresztowany. Podczas pobytu w Areszcie Śledczym w Gdańsku dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 14 stycznia 1983 r. skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz karę 50000 zł grzywny. Na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. orzeczeniem sądu karę darowano w dniu 1 września 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN