Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kasperski Krzysztof

Krzysztof Zbigniew Kasperski

ur. w 1958 roku w m. Gubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Krzysztof Kasperski pracownik Stoczni Gdańskiej w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 
W latach 1981-1985 czynnie współdziałał z Tajną Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, brał udział w kolportażu oraz udostępniał swoje mieszkanie jako punkt składowania nielegalnych wydawnictw opozycyjnych. W dniu 13 marca 1983 r. został zatrzymany podczas manifestacji („miesięcznicy” wprowadzenia stanu wojennego) pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 r. w Gdańsku i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. W maju oraz sierpniu 1988 r. brał udział w strajkach w Stoczni Gdańskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków