Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Miżejewski Cezary

Cezary Wojciech Miżejewski

ur. w 1964 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, organizatorem akcji ulotkowych, a następnie drukarzem, redaktorem i kolporterem niepodległościowych wydawnictw („Robotnik", „Praca, Płaca, BHP", „Głos Wolnego Robotnika", „Radiowiec", „Iskra"). W 1987 r. był jednym z współorganizatorów reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1988 r. był członkiem Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej - Rewolucja Demokratyczna. Współorganizował wiele demonstracji, manifestacji, pikiet i happeningów patriotycznych (m.in. był uczestnikiem głodówki i demonstracji po masakrze studentów na Placu Tiananmen, pod ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej). Był wielokrotnie, w związku ze swoją działalnością, zatrzymywany (często prewencyjnie, aby uniemożliwić udział w demonstracjach) oraz karany przez Kolegia do spraw Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN