Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopeć Lech
Lech Lucjan Kopeć
ur. w 1954 roku w m. Gostynin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Gostyninie. Należał do Międzyzakładowego Komitetu „Solidarność” Ziemi Gostyńskiej. Został internowany od 31 sierpnia 1982 r. z uzasadnieniem, że swoją działalnością doprowadziłby do zorganizowania strajków i manifestacji antypaństwowej. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Zwolniono go z internowania 15 listopada 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Jacek Pawłowicz, NSZZ „Solidarność” - organizacja Regionu Płockiego [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 5. Polska Srodkowo- Wschodnia pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry