Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siciński Henryk

Henryk Marian Siciński

ur. w 1950 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Henryk Siciński w marcu 1968 r. uczestniczył – jako student Akademii Medycznej – w demonstracji studentów w Poznaniu. W 1980 r. współorganizował protest w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, wstąpił do NSZZ „Solidarność” i objął funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego (od 1981 r. Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza) w Ostrowie Wielkopolskim. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Województwa Kaliskiego, wszedł w skład Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa i został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, podczas którego wystąpił z inicjatywą zredagowania - entuzjastycznie przyjętego - posłania I KZD NSZZ „Solidarność” do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. Po 13.12.1981 r. zaangażował się w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, w jego mieszkaniu odbywały się zebrania konspiracyjne działaczy zawieszonego związku. 3.05.1982 r. został internowany pod zarzutem gromadzenia i przechowywania materiałów o treściach antykomunistycznych. Do 26.05.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • G. Schlender, "Henryk Marian Siciński" [w:] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989", t. 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności