Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubicz Maria

Maria Magdalena Kubicz

ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
W latach 1982-85 zaangażowana w działalność młodzieżowych grup opozycyjnych, a następnie w latach 1985-89 w krakowskich strukturach Federacji Młodzieży Walczącej. 
Kolporterka prasy podziemnej. Przepisywała teksty na matrycach białkowych na potrzeby podziemnych drukarni. Prowadziła bibliotekę wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji. W ramach FMW łączniczka pomiędzy poszczególnymi grupami wykonawczymi na terenie Krakowa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014