Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Grabowski
ur. w 1960 roku w m. Piotrków Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Pan Jan Grabowski od 1985 r. współpracował z Grupą Solidarności Walczącej w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Zajmował się kolportażem niezależnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”. Brał udział w akcjach ulotkowych na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Uczestniczył w organizowaniu strajków w stoczni oraz niezależnych obchodów i manifestacji patriotycznych. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, brał udział w pielgrzymkach, odpowiadając za ich zabezpieczenie. Ponadto zajmował się drukiem zakładowego biuletynu stoczniowego o nazwie „Kadłub”. Przygotowywał tabliczki z nazwą ul. Janka Wiśniewskiego i brał udział w przemianowaniu ul. Marchlewskiego w Gdyni na Janka Wiśniewskiego. 
Pan Jan Grabowski uczestniczył ponadto w reaktywacji NSZZ „Solidarność” w 1988 r., zajmując stanowisko członka Komitetu Założycielskiego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan, „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto 1982--1990”, Gdańsk 2012

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN