Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turostowska Aleksandra

Aleksandra Ewa Turostowska

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Aleksandra Turostowska w latach 1982-1986 prowadziła działalność w podziemnych strukturach opozycyjnych w ramach tzw. „grupy metronowskiej”, skupiającej pracowników Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu i osoby z nimi związane.
Należała do najbardziej aktywnych uczestników tej nieformalnej grupy spoza zakładu pracy, wspomagającej konspirację w „Metronie”. Brała udział w nielegalnych spotkaniach członków „grupy metronowskiej” organizowanych w prywatnych mieszkaniach na terenie Torunia i zajmowała się kolportażem podziemnej prasy.
W latach 1983-1986 wchodziła w skład zespołu drukującego i składającego książki drugiego obiegu i inne pozycje wydawnicze dla podziemnego „Wydawnictwa Kwadrat” w Toruniu. Zajmowała się również powielaniem „solidarnościowych” kart świątecznych na Boże Narodzenie 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003