Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Feliks Kamieński

ur. w 1954 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Mirosław Kamieński, od 1972 r. zatrudniony w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako monter maszyn i urządzeń okrętowych, od sierpnia 1980 r. należał do grona współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy. W związku zajmował stanowisko przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. 5 grudnia 1981 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON i MSW NSZZ „Solidarność”. 

Z powodu swojej działalności opozycyjnej Pan Mirosław Kamieński był w okresie od 28.09.1981 r. do 20.09.1989 r. inwigilowany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Duet”, prowadzonej przez Wydział III Zarządu V WSW w Warszawie, a w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 9 grudnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej