Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stanisław Marchwiński

ur. w 1959 roku w m. Sulejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Marek Marchwiński należał do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność”, powołanej w ww. zakładzie pracy. Pan Marek Marchwiński był uczestnikiem strajku górników w KWK „Staszic” w Katowicach w dniach 13-15 XII 1981 r. 
W 1984 r. z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. Struktura ta zajmowała się m.in redagowaniem i drukowaniem własnych pism, które Pan Marek Marchwiński kolportował na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W marcu 1986 r. MKK NSZZ „Solidarność” zmieniła nazwę na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. 
W 1987 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach, wystąpiła do Sądu Najwyższego w Warszawie o rejestrację ww. związku. Pan Marek Marchwiński należał do reprezentantów ww. związku, podczas rozprawy w grudniu 1988 r. W dniach 24-26 II 1989 r. był delegatem na II Zgromadzeniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków