Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Król Marian

Marian Franciszek Król

ur. w 1957 roku w m. Godziszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Był uczestnikiem strajku w WSK Świdnik w lipcu 1980 r. Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 13-16 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie WSK. Po pacyfikacji strajku nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej zapasowej Komisji Zakładowej w WSK. Zbierał składki na finansowanie konspiracyjnej struktury „S” i na pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom, a także rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa  na terenie WSK. Związany był z nielegalną poligrafią „Solidarności”– zaangażowany w wydawanie biuletynu „Grot”, organizował lokale na drukarnię „Grota” i zajmował się jego kolportażem oraz kolportażem innych wydawnictw bezdebitowych.  Prowadził szeroką działalność kolportażową i był odpowiedzialny za kolportaż na terenie WSK i Świdnika. Utrzymywał kontakty z działaczami „Regionu Środkowo Wschodniego Solidarności” z terenu Lublina i województwa. W styczniu 1987 roku Pan Marian Król został wybrany przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w WSK. Marian Król organizował szkolenia dotyczące działań „Solidarności” m.in. podczas 1 Maja oraz prowadził akcje ulotkowe. W sierpniu 1988 roku przygotowywał pielgrzymkę ludzi pracy do Częstochowy. Był także organizatorem strajku w 1988 r. Podjął także aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, zaangażował się w organizowanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSK w Świdniku i wszedł w skład Prezydium sformowanego we wrześniu 1988 roku Komitetu Założycielskiego. Jako reprezentant WSK w maju 1989 r. znalazł się w składzie Tymczasowego Zarządu Regionu i wybrany został jego wiceprzewodniczącym. W dniu 29.06.1989 r. natomiast został przewodniczącym jawnej już Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK Świdnik.  Z powodu swej działalności Pan Marian Król był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną, a jego mieszkanie poddawane było przeszukaniom. Marian Król wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany. Inwigilacją i przeszukaniami objęto także jego rodzinę. W trakcie przeszukania w domu rodziców Mariana Króla skonfiskowano m. in. przechowywany tam sztandar „Solidarności” WSK.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN