Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Welker Lesław

Lesław Jan Welker

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Lesław Welker był działaczem NSZZ "Solidarność" regionu toruńskiego. Należał do założycieli NSZZ "Solidarność" przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Toruniu. Od grudnia 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności opozycyjnej. Organizował zbiórki pieniężne na pomoc dla rodzin osób internowanych, kolportował niezależne wydawnictwa, udostępniał swoje prywatne mieszkanie na spotkania działaczy zdelegalizowanego związku oraz podjął ścisłą współpracę z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będąc pracownikiem Przychodni Akademickiej UMK w Toruniu, wielokrotnie pomagał zagrożonym represjami studentom. 
W 1989 r. brał udział w reaktywowaniu strukur NSZZ "Solidarność" i został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Przychodni Akademickiej UMK.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków