Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sroka Ryszard

Ryszard Sroka

ur. w 1950 roku w m. Nowa Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Ryszard Sroka  od 1968 r. pracował jako masarz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Rolno-Przemysłowym w Nisku. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wszedł również w skład Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
W dniach od 13.12.1981 r. do 14.01.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W ramach represji po zwolnieniu z internowania został przesunięty w zakładzie pracy na niższe stanowisko. Brał udział w akcjach plakatowych i ulotkowych, był współorganizatorem mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Nisku oraz w latach 1983-1984 drukował prasę podziemną i udostępniał na konspiracyjną drukarnię budowany przez siebie dom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN