Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bzinkowski Józef

Józef Bzinkowski

ur. w 1947 roku w m. Bieliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Był współzałożycielem i działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych w gminie Bieliny, przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. prowadził działalność w podziemnych strukturach związku oraz w nielegalnej organizacji Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników. Kolportował nielegalne materiały tj. ulotki, prasę i wydawnictwa bezdebitowe na terenie gminy. Organizował pomoc dla internowanych oraz członków ich rodzin. W maju 1983 r. wziął udział w manifestacji patriotycznej w Bielinach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej