Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Władyga Ryszard

Ryszard Józef Władyga

ur. w 1958 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
W latach 1982-1985 należał do konspiracyjnych struktur „Solidarności” w Zamościu. W ramach działalności podziemnej zajmował się rozpowszechnianiem wydawnictw m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Nauczycielska”, „ Unia”, „KOS” „Biuletyn Informacyjny NSZZ <<Solidarność>> Regionu Środkowo-Wschodniego” oraz Wydawnictwa „Sektor”. Zaangażowany był także w zbieranie składek członkowskich i funduszy na poligrafię podziemną. Dostarczał ponadto sprzęt i odczynniki niezbędne do druku. Podczas wyborów do Rad Narodowych w 1984 r. uczestniczył w akcji liczenia frekwencji wyborczej i obserwowania lokali wyborczych. Był nie tylko dostarczycielem literatury nielegalnej i wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” oraz kaset m.in. z nagraniami kazań ks. Jerzego Popiełuszki, ale także ulotek np. nawołujących do strajku w dniu 3.06.1985 r. Z powodu zaangażowania w kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych został w dniu 8.10.1985 r. zatrzymany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego znaleziono m.in.: Informatory NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego, plakaty z napisem w hołdzie naszemu kapłanowi ks. J. Popiełuszce – Solidarność Ziemi Zamojskiej. W dniu 23.10.1985 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zamościu. Aresztu nie uchylono nawet ze względu na trudną sytuację rodzinną i narodziny dziecka w listopadzie 1985 r. W dniu 7.04.1986 r. zakończono postępowanie prokuratorskie i skierowano sprawę z wnioskiem oskarżenia do sądu. Sąd Rejonowy w Zamościu w dniu 30.05.1986 r. skazał Ryszarda Władygę na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył mu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 8.10.1985 r. do 10.10.1985 r. i od 23.10.1985 r. do 30.05.1986 r.. Wyrok ten na mocy ustawy z 17.07.1986 r. został objęty amnestią, zaś na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego w Zamościu, postanowieniem z 5.09.1986 r. Sąd umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonego. Z powodu swej działalności Pan Ryszard Władyga był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, dokonano przeszukań w jego miejscu zamieszkania oraz zatrzymywano go na 48 godzin i pozbawiono wolności na okres 7 miesięcy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN