Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikusiński Wiktor

Wiktor Jerzy Mikusiński

ur. w 1946 roku w m. Kamienna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Był porucznikiem MO, kierownikiem sekcji kryminalnej w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Stołecznej MO. Od maja 1981 r. zaangażował się czynnie w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego. Od 1 czerwca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. W dniu 31 lipca 1981 r. został zwolniony z pracy ze względu na swoją aktywność w tym Komitecie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się w obawie przed internowaniem. W dniu 18 lutego 1982 r. został aresztowany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce , następnie został przeniesiony do ośrodka w Kielcach-Piaskach. Wolność odzyskał 23 grudnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania przez pół roku utrzymywał się z dorywczych prac fizycznych. Od wiosny 1983 roku do 1989 roku był członkiem zespołu redakcyjnego, redaktorem pism i książek w podziemnych wydawnictwach, które również samodzielnie kolportował. Do 1989 r. pozostawał w stałym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN