Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lewandowski Stefan

Stefan Józef Lewandowski

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Stefan Lewandowski od 1974 r. pracował w Zarządzie Portu Gdańsk jako operator na Wydziale Przeładunku Węgla. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Porcie Północnym w Gdańsku. Jako delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej znalazł się w gronie sygnatariuszy porozumień sierpniowych.  Od września 1980 r. jako członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZPG współzakładał biuletyn pn. „Portowiec”. W lipcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Gdańskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk w ZPG, następnie zaangażował się w działalność Tymczasowej Komisji Zakładowej.  W okresie od 12 listopada 1981 r. do 28 sierpnia 1982 r. był rozpracowywany przez Wydział III-A KWMO w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Bernard”. 
17 lutego 1982 r. został aresztowany pod zarzutem dostarczania powielacza i farby w celu druku ulotek w TKZ i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 28 maja 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej skazał Pana Stefana Lewandowskiego na 1 rok pozbawienia wolności. Z dniem 17 czerwca 1982 r. osadzono go w Zakładzie Karnym w Potulicach. W dniu 29 listopada 1982 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła dalsze wykonywanie kary wobec Pana Stefana Lewandowskiego.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej