Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Poniatowski Kazimierz

Kazimierz Poniatowski

ur. w 1950 roku w m. Wojtkowice Dady
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Od 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zarządzie Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jaśle. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz w kolportażu jasielskiego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności”. Był również jednym ze współorganizatorów pomocy finansowej dla działaczy konspiracyjnej „Solidarności” i ich rodzin. W związku z tą aktywnością poddawano go różnego rodzaju szykanom w postaci zatrzymań, przesłuchań i rewizji. W ramach represji za opozycyjną działalność został wytypowany do odbycia służby wojskowej. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną, celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN