Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Irena Molasy
ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej. Uczestniczka strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r.
W latach 1982-89 zaangażowana w działalność drugoobiegowego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej w Krakowie pełniąc funkcję sekretarza redakcji. Czynna w szczególności przy redagowaniu „Myśli Nieinternowanych”, „Sygnału” i „Alternatyw”. Autorka teksów, zajmująca się także drukiem oraz kolportażem. 
Współdziałała także z redakcją niezależnego pisma „Mała Polska”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków