Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczypa Marzena

Marzena Ewa Szczypa

ur. w 1964 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Od jesieni 1979 roku była członkiem młodzieżowej organizacji pod nazwą: Konfederacja Ludzi Wolnych (od września 1981 roku Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży – określanej również „Solidarnością Młodzieżową”). Organizacja ta skupiała młodzież z terenu miasta Puławy i okolic. Działała na zasadzie „systemu piątkowego” dla głębszej konspiracji (każde kolejne 5 osób wciągniętych do organizacji, nie znało nazwisk pozostałych, poza tymi z własnej piątki). Do jej zadań należało m.in.: kolportaż nielegalnych wydawnictw, działalność samokształceniowa, organizacja wykładów i spotkań dyskusyjnych w Puławach, pomoc w drukarni przy wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego NSZZZ Solidarność Ziemi Puławskiej”. Została tymczasowo aresztowana w dniu 15 lipca 1982 roku z zarzutem udziału w strukturach zawieszonej NSZZ „Solidarność” oraz kolportażu nielegalnych pism godzących w ówczesny ustrój (art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym). Zwolniona z aresztu w dniu 21 lipca 1982 roku. Ponadto w miejscu zamieszkania dokonano rewizji w dniu 13 lipca 1982 roku z wynikiem negatywnym. Postępowanie karne warunkowo umorzono postanowieniem z dnia 14 grudnia 1982 roku ustalając okres próby na 2 lata. Pani Marzena na rzecz Liceum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach miała przepracować 15 godzin społecznie oraz dokonać wpłaty w wysokości 500 złotych na rzecz państwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2016
    • Encyklopedia Solidarności t. 2: Konfederacja Ludzi Wolnych
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010