Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bachorski Jan

Jan Bachorski

ur. w 1947 roku w m. Szlagnowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Jan Bachorski, pracownik Zakładu Energetycznego w Elblągu, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy i delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląskiego.
W grudniu 1970 r. w Elblągu brał udział w demonstracjach mających na celu przestrzeganie praw człowieka w PRL. W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładach Energetycznych w Elblągu,  następnie był działaczem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego kontynuował działalność związkową i opozycyjną. Kolportował pisma podziemne „Zwyciężymy”, „Goniec Wojenny”, „Opornik Elbląski” oraz druki ulotne, zbierał składki na pomoc represjonowanym. W lutym 1983 r. po kolejnej akcji kolportażu ulotek na terenie Zakładu Energetycznego w Elblągu został zatrzymany przez SB. W dniu 18.02.1983 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu postawiła mu zarzuty i jako środek zapobiegawczy zastosowała dozór MO. Sąd Marynarki Wojennej 
w Gdyni umorzył sprawę w dniu 16.08.1983 r. na mocy amnestii. Od stycznia 1981 r. do grudnia 1983 r. był inwigilowany w ramach spraw operacyjnych przez SB w Elblągu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN