Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosława Hetman
ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011

Biogram

Była uczestniczką protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Została zatrzymana i pobita w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. W dniu 27 czerwca 1976 r. została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia na karę 3 miesięcy aresztu. W dniu 6 lipca 1976 r. wszczęto wobec niej postępowanie karne na podstawie art. 236 i 237 kk. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał ją za popełnienie przestępstwa z art. 236 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, od drugiego zarzutu została uniewinniona. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniami o kontakty z Komitetem Obrony Robotników.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN