Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostrowska Bożenna

Bożenna Barbara Ostrowska

ur. w 1941 roku w m. Niemirowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Bożenna Ostrowska w latach 80-tych XX w. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się redagowaniem i kolportowaniem materiałów związkowych takich jak: „Z dnia na dzień”, „Gazeta Wojenna” oraz „CDN”. Organizowała w swoim mieszkaniu spotkania działaczy NSZZ „S” z terenu Częstochowy, podczas których opracowywano treść ulotek przeznaczonych do powielania i kolportowania na terenie miasta. 
W związku z powyższym 8 III 1982 r. została zatrzymana, a następnie aresztowana na postawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach i osadzona w Zakładzie Karnym w Lublińcu, gdzie przebywała do dnia 8 V 1982 r. W wyniku przeprowadzonego śledztwa została oskarżona o kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej, nawiązanie kontaktu z działaczami NSZZ „S” Regionu Dolny Śląsk oraz przyjęcie i rozpowszechnianie nielegalnych materiałów związkowych. W wyniku postępowania sądowego została uznana winną i skazana wyrokiem z dnia 8 V 1982 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę 10 tys. złotych grzywny. 
Za zaangażowanie się w działalność lokalnych struktur podziemnych NSZZ „S” była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Sieć” oraz „Rusałka”, prowadzonych na przestrzeni lat 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN