Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieślewicz Wincenty

Wincenty Kazimierz Cieślewicz

ur. w 1934 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Działacz harcerski w Krakowie. W latach 1945-49 członek 29 Krakowskiej Męskiej Drużyny Harcerzy „Huragan” im. Obrońców Westerplatte. Zaangażowany w nieoficjalną działalność drużyny w latach 1949-56. Czynny przy reaktywacji działalności harcerskiej w Krakowie po 1956 r. pełniąc różne funkcje instruktorskie oraz organizując m. in. szczep „Huragan” (przy III Liceum Ogólnokształcącym). Członek Akademickiej Drużyny Instruktorskiej im. gen. Józefa Bema działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej propagował oraz wdrażał w życie model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, przeciwstawiając się przekształceniom ruchu harcerskiego w duchu komunistycznym (m. in.  biorąc udział w wystawianiu harcerskich wart honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.) Organizator pomocy dla Węgier w październiku 1956 r. 
Wieloletni pracownik branży turystycznej w Małopolsce. Kierując schroniskiem PTTK w Dolinie Chochołowskiej, w latach 1980-81 członek NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicą powstania "Nieprzetartego Szlaku" pod red. J. Wojtyczy, Kraków 2008
    • "Huragan". 60 lat. 1945-2000" pod. red. A. Maneckiego, Kraków 2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN