Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacenty Dobrowolski

ur. w 1948 roku w m. Piotrków Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Jedwabnego „Miranda” w Turku. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę zorganizowania akcji protestacyjnej w miejscu pracy. 16 grudnia 1981 r. został internowany i do 18 stycznia 1982 r. przebywał w ośrodku odosobnienia we Włocławku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Został  objęty postępowaniem przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń przy Naczelniku m. Turek za przechowywanie w swoim mieszkaniu bezdebitowych publikacji w celu ich rozpowszechnienia oraz kliszy fotograficznych służących do sitodruku. Orzeczeniem kolegium z 26 lutego 1988 r. został skazany na karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN