Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacenty Dobrowolski
ur. w 1948 roku w m. Piotrków Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Jedwabnego „Miranda” w Turku. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę zorganizowania akcji protestacyjnej w miejscu pracy. 16 grudnia 1981 r. został internowany i do 18 stycznia 1982 r. przebywał w ośrodku odosobnienia we Włocławku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Został  objęty postępowaniem przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń przy Naczelniku m. Turek za przechowywanie w swoim mieszkaniu bezdebitowych publikacji w celu ich rozpowszechnienia oraz kliszy fotograficznych służących do sitodruku. Orzeczeniem kolegium z 26 lutego 1988 r. został skazany na karę grzywny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN