Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Powalska Monika

Monika Anna Powalska

ur. w 1958 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Monika Powalska z d. Pawłowska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1984-1988. W jej łódzkim mieszkaniu przy ul. Mochnackiego odbywały się tajne zebrania uczestników Ruchu Młodej Polski i posiedzenia Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1984 r. współorganizowała spotkanie RMP, z udziałem m.in. Tomasza Wołka, Wiesława Walendziaka i Jacka Bartyzela, podczas którego opracowano program pt. „Między Polską naszych marzeń a Polską naszych możliwości”. Przechowywała wydawnictwa drugiego obiegu, w tym „Spotkania” i „Politykę Polską” oraz zajmowała się ich kolportażem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków