Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matuszczak Adam

Adam Jerzy Matuszczak

ur. w 1941 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Adam Matuszczak (1941–1995). Od 1958 r. był pracownikiem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” w Rzeszowie. W sierpniu 1980 r. był jednym z inspiratorów utworzenia niezależnych związków zawodowych oraz współorganizatorem strajku okupacyjnego w miejscu pracy. Po legalizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” został powołany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”, członka Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W styczniu 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w budynku rozwiązanej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie z ramienia Komitetu Strajkowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Ponadto brał udział w pracach Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”. 
  Od 13.12.1981 r. do 19.02.1982 r. był internowany w  Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Po zwolnieniu z internowania nawiązał współpracę z działaczami zdelegalizowanej rzeszowskiej „Solidarności”. W zakładzie pracy utworzył podziemną strukturę związków zawodowych, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”. W ramach działalności w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. Był współautorem apelu do Rady Państwa PRL w kwestii bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985 r. W październiku 1988 r. brał udział w reaktywowaniu jawnej działalności związkowej przez powołanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Pracowników WSK „PZL-Rzeszów”. W 1989 r. został wybrany na posła Sejmu X kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność” w Rzeszowie.
Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN