Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hajdarowicz Grzegorz

Grzegorz Marek Hajdarowicz

ur. w 1965 roku w m. Krapkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Od dnia 14.12.1981 r., jako uczeń szkoły średniej zaangażowany był w działalność opozycyjną. Uczestniczył w manifestacjach, drukował ulotki, malował napisy na murach. W 1982 r. został członkiem nieformalnej grupy rówieśników tzw. „Młodzieży Walczącej”, której zadaniem była ochrona manifestacji przed działaniami ZOMO. Brał aktywny udział m.in. w manifestacjach w Nowej Hucie w dniach 31.08.1982 r. oraz 30.09.1982 r. W marcu 1983 r. brał udział w akcji wrzucenia granatu łzawiącego na zebranie aktywu dzielnicowego PZPR w Krakowie. W tym czasie rozpoczął w środowiskach szkolnych kolportowanie nielegalnej prasy i książek. W dniu 22.09.1983 r. wziął udział w akcji malowania haseł antykomunistycznych na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Od dnia 13.10.1983 r. współorganizował na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wtorkowe akcje protestacyjne tzw. „ciche przerwy”. Od listopada 1983 r. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W 1985 r. w jego domu rozpoczęto przygotowywanie matryc do drukowania pisma KPN „Honor i Ojczyzna” oraz ulotek KPN i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Został zatrzymany prewencyjnie na 48 godzin w dniu 03.05.1986 r. w Krakowie w związku z uczestnictwem w zajściach ulicznych oraz kolportowaniem ulotek o treści antykomunistycznej. W dniu 05.05.1986 r. został zwolniony z aresztu. W latach 1988-1989 należał do Organizacji Studenckiej KPN. W dniu 02.05.1988 r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń Kraków – Nowa Huta, grzywną w wysokości 20 tys. zł, za udział w zbiegowisku publicznym w dniu 01.05.1988 r. w Nowej Hucie. W kwietniu 1989 r. został członkiem komitetu wyborczego KPN w Krakowie oraz kandydatem na posła z rejonu Kielc. W związku z tym organizował w Kielcach i Włoszczowej spotkania z wyborcami, wiece oraz zbiórki podpisów, podczas których był legitymowany przez funkcjonariuszy MO. W dniu 01.05.1989 r. w Kielcach został zatrzymany i pobity. W maju 1989 r. został szefem sztabu wyborczego KPN w Kielcach i zaangażował się w organizację kieleckich struktur KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie t.1-2. Stan Wojenny 1981-1982”, Kraków 2011.
  • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW. W trzydziestolecie Federacji Młodzieży Walczącej t.1-2”, Kraków 2014.
  • M. Kasprzycki, „Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie... [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności”, pod red. M. Wenklera, Kraków 2011.
  • R. Śmietanka-Kruszelnicki, „Federacja Młodzieży Walczącej regionu świętokrzyskiego... [w:] Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990”, pod red. M. Wierzbickiego, Warszawa 2015.
  • „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, oprac. Z. Solak, J. Szarek, Kraków 2005.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN