Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Andrzej

Andrzej Antoni Wojciechowski

ur. w 1941 roku w m. Świedziebnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Andrzej Wojciechowski był pracownikiem naukowym na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1980 r. należał do struktur NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną. Był członkiem Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym przy kościele Wziebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w ramach, którego prowadził ewidencję osób zatrzymanych, organizował pomoc finansową, dostarczał paczki żywnościowe rodzinom osób represjonowanych i osobom osadzonym w Areszcie Śledczym w Toruniu. Udzielał pomocy pozbawionym wolności studentom, organizując eksternistyczne zdawanie egzaminów. Współpracował z ośrodkami pomocy w Bydgoszczy i Warszawie. Organizował wyjazdy do opozycjonistów więzionych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Zakładzie Karnym w Fordonie. Posiadał kontakty z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski. Brał udział w spotkaniach z hierarchami Kościoła w sprawach dotyczących działalności podziemia solidarnościowego.
W 1984 r. należał do Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie Księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku.
Przez cały okres lat 80-tych projektował oraz brał udział w druku kartek świątecznych i plakatów sygnowanych przez „Solidarność”. Uczestniczył w kolportażu prasy podziemnej oraz ulotek i książek drugiego obiegu. Wspierał studentów UMK podczas akcji strajkowych, współpracował także ze środowiskiem akademickiej „Solidarności” we Wrocławiu.
W ramach działań niezależnych twórców różnych środowisk artystycznych, współorganizował w toruńskich kościołach i mieszkaniach prywatnych wystawy prac niezależnych plastyków, spotkania literackie i śpiewnie kolęd.
W latach 1987-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003