Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rux Andrzej
Andrzej Czesław Rux
ur. w 1955 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

W 1979 roku jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej okręgu lubelskiego, następnie okręgu poznańsko-bydgoskiego. Był jednym z organizatorów KPN w Poznaniu i członkiem redakcji „Słowa” – miesięcznika Konfederacji Polski Niepodległej, pisma wydawanego od sierpnia 1980 r. do lipca 1981 r. w Lublinie. Był również członkiem Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie.  Po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się na wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania. 19 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Podczas internowania wielokrotnie karany m. in. za śpiewanie pieśni patriotycznych. Zwolniony z internowania został 5 lipca 1982 r. W Konfederacji Polski Niepodległej działał do 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej