Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobociński Marek

Marek Sobociński

ur. w 1948 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Marek Sobociński należał do środowiska toruńskich artystów - plastyków. W latach 1981-1983 był w  grupie twórców niezależnych wspierających działania legalnych, następnie podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Przygotowywał formy graficzne ulotek dla strajkujących pracowników "Cukrowni Toruńskich". Współpracował z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” i "Solidarności Rolniczej". 
W dniu 11 marca 1982 r. po dokonaniu przeszukania w mieszkaniu i pracowni artystycznej, podczas którego znaleziono materały bezdebitowe oraz środki do ich produkcji, został zatrzymany i  internowany w okresie od 13 marca do 30 czerwca 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
W 1984 r. wyemigrował do Norwegii, gdzie jako członek „Solidaritet Norge – Polen” wspierał polską opozycję.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN