Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frydel Leszek

Leszek Jan Frydel

ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Leszek Frydel był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Po rozwiązaniu związku organizował pomoc finansową dla internowanych i ich rodzin oraz kolportował ulotki wydawane przez RKW Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. 
Za kolportaż został zatrzymany dnia 13 III 1983 r. i tymczasowo aresztowany. W dniu 16 VI 1983 r. Pan Leszek Frydel został oskarżony z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Dnia 21 VI 1983 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej postanowił uchylić tymczasowe aresztowanie i zwolnić Pana Leszka Frydla z aresztu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 2 VIII 1983 r. postępowanie wobec Pana Leszka Frydla umorzono na mocy ustawy o amnestii z dnia 22 VII 1983 r. 
W czasie pobytu w areszcie Pan Leszek Frydel został zwolniony z pracy w dniu 15 VI 1983 r., a po wyjściu na wolność początkowo nie został przywrócony do pracy w swoim zakładzie. W wyniku podjętych starań przyjęto go ponownie, jednak na mniej korzystnych warunkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej