Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chorzewski Leszek

Leszek Chorzewski

ur. w 1964 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1981-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji Grup Oporu „Solidarni”. Był członkiem grupy ulotkowej, kierowanej przez Wiktora Świercza ps. „Waldek”. Uczestniczył w kolportażu ulotek i wydawnictw drugiego obiegu drukarni Grup Oporu „Solidarni” i innych drukarni z terenu Warszawy. Brał udział w przygotowaniu audycji radiowych Radia „Solidarność” oraz organizacji demonstracji antykomunistycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013