Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pobiarżyn Józef

Józef Pobiarżyn

ur. w 1936 roku w m. Buenos Aires
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję sekretarza związku w Narodowym Banku Polskim w Trzciance. Był współautorem petycji adresowanej do komisarza wojennego przy Urzędzie Miasta w Trzciance z 14.12.1981 r. w sprawie uwolnienia internowanych działaczy „Solidarności”. Organizował też pomoc dla osób represjonowanych za przekonania. Od września 1982 r. do marca 1983 r. ukrywał w swoim mieszkaniu poszukiwanego przez SB działacza „Solidarności” z Piły Jacka Ciechanowskiego. Dodatkowo w jego piwnicy drukowano ulotki i pismo „Lech”, które następnie kolportowano wśród mieszkańców Trzcianki. Brał również udział w nocnych akcjach rozwieszania plakatów na terenie Trzcianki – plakaty zawisły wówczas m.in. na budynku MO. W wyniku tej działalności SB dwukrotnie przeszukiwała jego mieszkanie i przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą. Był inwigilowany przez SB w latach 1983-1988 w ramach Sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Bankier”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN