Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaczanowski Mieczysław
Mieczysław Kaczanowski
ur. w 1934 roku w m. Trzciana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od września 1980 r należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy RSW Prasa w Szczecinie. Od grudnia 1980 r. był prezesem szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i aktywnym uczestnikiem odnowy dziennikarstwa w Polsce. W latach 1984-1989 był delegatem „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”. Był założycielem, organizatorem i redaktorem kwartalnika „Solidarność” RI pt. „AR”. W okresie od 24 kwietnia 1981 r. do 20 lipca 1984 r. był rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Szczecinie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej