Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janusz Stanisław

Stanisław Janusz

ur. w 1927 roku w m. Żelejowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Stanisław Janusz w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” a od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W lutym 1982 r. p. Stanisław Janusz zaangażował się w tworzenie podziemnego pisma „Solidarności” pod nazwą „Jedność”. Był jednocześnie redaktorem, autorem oraz kolporterem pisma. Udostępniał również swoje prywatne mieszkanie na spotkania redakcyjne gazety „Jedność”. Od 1983 r. p. Stanisław Janusz był aktywnym działaczem związku pod nazwą „Solidarność Walcząca”, który w założeniach programowych miał m.in. organizowanie demonstracji patriotycznych, np. z okazji odzyskania niepodległości 11 listopada, organizowanie wieców politycznych, pozyskiwanie zwolenników w dużych zakładach pracy na terenie województwa szczecińskiego. W ramach „Solidarności Walczącej” p. Stanisław Janusz zajmował się również kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw „SW”, do których należało pismo „Grot”. Pan Stanisław Janusz uczestniczył w organizowaniu manifestacji w rocznicę Masakry Grudniowej 1970 r. oraz wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r. Współdziałał z działaczami Federacji Młodzieży Walczącej oraz Ruchem „Wolność i Pokój”. 
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową, p. Stanisław Janusz był objęty stałą kontrolą operacyjną szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej