Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wielicki Jerzy

Jerzy Julian Wielicki

ur. w 1963 roku w m. Lipowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Od 1983 r. był działaczem nieformalnej grupy młodzieży opozycyjnej w Kętrzynie Kolportował ulotki i pisma podziemne m.in.  „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Robotnik”.
Został zatrzymany 13 grudnia 1985 r. i przetrzymywany w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kętrzynie, a od 16 grudnia 1985 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie oraz Zakładzie Karnym w Bartoszycach. 5 czerwca 1986 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniono go 7 czerwca 1986 r. Został też zwolniony z pracy. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Był drukarzem i kolporterem pism podziemnych Federacji Młodzieży Walczącej m.in. „Larwy”, Początki jutra”. W latach 1986-1989 był członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej.
Prowadził działalność opozycyjną w latach do 1989. Z tego powodu do 1988 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej