Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosiba Jan

Jan Władysław Kosiba

ur. w 1952 roku w m. Biecz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Jan Kosiba w dniu 14 XII 1981 r. uczestniczył  w strajku pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach. 
W latach 1982-1985 współorganizował podziemne struktury zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” w Tychach. W tym okresie zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw, m. in. „Tygodnika Mazowsze”, „RIS”. W związku z powyższym, w dniu 5 III 1984 r. funkcjonariusze RUSW  w Tychach dokonali rewizji w miejscu zamieszkania Pana Jana Kosiby. 
Należy zaznaczyć, że Pan Jan Kosiba pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, aż do 1987 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności, t. 2