Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karczewski Andrzej

Andrzej Mirosław Karczewski

ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
Od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od marca 1981 r. pełnił funkcję redaktora technicznego „Tygodnika Solidarność”. W latach 1982-1983 związany był z niezależnym wydawnictwem Głos. W 1984 r. był jednym z założycieli podziemne wydawnictwa „Most”, w którym pracował jako drukarz, składacz i kolporter. Wszedł też w skład Kolegium Most-u. Zajmował się organizowaniem papieru i sprzętu dla wydawnictwa. Nawiązywał również kontakty z emigracyjnymi ośrodkami wydawniczymi, dzięki czemu niektóre książki Most-u przedrukowano m.in. w Londynie i Paryżu. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania redakcyjne. Jednocześnie w latach 1984-1989 pełnił funkcję starszego redaktora technicznego w Spółdzielni Dziennikarskiej- Agencja Omnipress.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN