Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drob Janusz

Janusz Andrzej Drob

ur. w 1952 roku w m. Cyców
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od lat siedemdziesiątych. W czasie studiów na KUL w Lublinie współtworzył Koło Naukowe Historyków Studentów, które aktywizowało i budziło świadomość polityczną społeczności akademickiej. Utrzymywał kontakty z innymi przedstawicielami "grup antysocjalistycznych", z którymi współtworzył środowisko nielegalnego pisma "Spotkania”. Współpracował ze „Spotkaniami” , zajmując się m.in. przepisywaniem materiałów do publikacji. Brał także udział w kolportażu niezależnej prasy, książek i publikacji wydawanych w drugim obiegu. Zaangażowany był również w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na KUL. Jako przedstawiciel Koła asystentów, adiunktów, wykładowców był delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów, które dokonało wyboru władz uczelnianych Związku. W 1981 roku był jednym z redaktorów wydawanego przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni pisma o charakterze publicystycznym „Miesiące”, w którym odpowiedzialny był za dział historyczny. Po wprowadzeniu stanu wojennego w swoim domu przechowywał ryzy papieru i matryce, wykorzystywane później do druku „Spotkań” i innych wydawnictw niezależnych. Regularnie brał udział w spotkaniach opozycji lubelskiej i ludzi związanych ze „Spotkaniami” w domu pani profesor Wronikowskiej. W 1985 roku Januszowi Drobowi odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Włoch, na kurs języka włoskiego dla cudzoziemców organizowany przez Instytut Katolicki w Rzymie. Z powodu kontaktów z przedstawicielami środowisk opozycyjnych oraz redakcją nielegalnego pisma „Spotkania”, a także z cudzoziemcami, zwłaszcza z Włoch, Janusz Drob był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa do 1988 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009;
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.3, Scriptores nr 39, Lublin 2011
  • M. Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2014
  • M. Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
  • J. Gawrysiakowa, M. Józwik NSZZ „Solidarność” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Wydawnictwo KUL Lublin 2015