Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Składanowski Aleksander

Aleksander Longin Składanowski

ur. w 1949 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym „Transbud” w Gdańsku – Oddział w Gdyni. Od listopada 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie, następnie pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Organizował Radę Pracowniczą w zakładzie pracy. W okresie od 14 grudnia do 18 grudnia 1981 r. współorganizował i kierował strajkiem w przedsiębiorstwie „Transbud”, za co 31 grudnia 1981 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 5 lat pozbawienia wolności, zmniejszoną następnie do wymiaru 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Koronowie i w Potulicach. 28 marca 1983 r. decyzją Rady Państwa został zwolniony z odbywania reszty kary.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności